2014, ജൂലൈ 8, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 23


Blog Post No: 246 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 23

Haiku 

ഒരു ഹൈക്കുകവിയുപദേശിക്കുന്നു
എഴുതണം മനസ്സിലാവാത്തവണ്ണം 
അവിടെയാണ് കവിയുടെ വിജയമെന്നും!?   

+++

എന്റെ ചിന്തകൾ കുറെയൊക്കെ
ദിനസരിക്കുറിപ്പുകളാക്കുന്നു എനിക്കുവേണ്ടി
താൽപ്പര്യമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വായിക്കാൻ

+++

പൂവെന്തു മൃദുലം,
മനോഹരം, സുഗന്ധവാഹിനി
പൂവിന്റെ ജന്മത്തിനാശ തോന്നി അവൾക്ക്

+++

പ്രസാദം ഭുജിച്ചപ്പോൾ 
പ്രസാദം മുഖത്ത് 
പ്രസാദിച്ചതാണോ ദേവി?  

+++

മനസ്സ് മനസ്സിലുടക്കുന്നു
മനംപോലെ മംഗല്യമെങ്കിൽ
മനസ്സ് മാറുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ  

+++

പച്ചിലപ്പടർപ്പുകൾ
പച്ചപ്പനന്തത്തകൾ
അന്വര്ത്ഥമാകുന്നു പച്ചവർണ്ണം

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഒരു ഹൈക്കുകവിയുപദേശിക്കുന്നു
  എഴുതണം മനസ്സിലാവാത്തവണ്ണം
  അവിടെയാണ് കവിയുടെ വിജയമെന്നും!?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മനസ്സിലാക്കാത്തതിലാണല്ലോ മഹത്വം കാണുന്നത്!
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. പ്രസാദം ഭുജിച്ചപ്പോൾ
  പ്രസാദം മുഖത്ത്
  പ്രസാദിച്ചതാണോ ദേവി?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.