2014, ജൂലൈ 26, ശനിയാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 31


Blog Post No: 257 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 31


പൂക്കളുടെ പേരിടുന്നു പെണ്‍കുട്ടികൾക്ക്,
.
ദേവിമാരുടെയുമിട്ടു കാണുന്നുണ്ട്,
.
നന്മയുടെ പര്യായങ്ങളും തഥൈവ!

പ്രകൃതിഭംഗിയും ദൈവീകതയും
.
തിളങ്ങിക്കാണ്‍മാനാശിക്കുന്നു
.
അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, ബന്ധുക്കൾ!
.
അതൽപ്പമെങ്കിലുമന്വര്ത്ഥമാക്കാൻ
.
ശ്രമിക്കേണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ 

Haiku Poems:

മരം മഴവെള്ളത്തിനായ്  ദാഹിച്ചു നിൽക്കവേ
മഹാവികൃതിയവൻ കാറ്റ് തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ചു
മരത്തിനു കൊടുക്കാതെ മഴ മണ്ണിൽ വീഴ്ത്താൻ!

+++

പാവം പശുപാപി മനുഷ്യൻ പാൽ കവരുന്നു
പാവം തേനീച്ചപാപി മനുഷ്യൻ തേൻ കവരുന്നു
പാവം മനുഷ്യൻ, പാപികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ക്ഷീണിക്കുന്നു  

+++


പനിനീർപ്പൂവതാ ചിരിച്ചു തലയാട്ടി വിളിക്കുന്നു
പതുക്കെ ചെന്നിട്ടവൻ  മന്ദഹസിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു 
പറിച്ചു പിന്നെ വലിച്ചെറിയാനാവില്ലയാ പാവത്തിന് 

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.