2014, ജൂലൈ 23, ബുധനാഴ്‌ച

''ചുക്കുമു ളകുതി പ്പലി''
Blog Post No: 255 -
''ചുക്കുമു ളകുതി പ്പലി''

(അനുഭവം)


അഞ്ചാം ദിവസം  ഞാനും  വാമഭാഗവുംകൂടിയുള്ള  രാമായണപാരായണത്തിനിടയിൽ പദസമുച്ചയം ഒന്നുപോലെ രണ്ടുതവണ എന്റെ നാവിനു വഴങ്ങാതെ വന്നു.  അപ്പോഴേക്കും മൗനം പാലിച്ച പങ്കാളി അതുകേട്ടു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.  ഞാനും ചിരിയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു.  എന്റെ എഴുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛാ....

 കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നപ്പോൾ  കർക്കടകമാസത്തിൽ വായിച്ചു മുഴുമിപ്പിച്ചിരുന്നു.  ഇത്തവണ ആൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞാന്തന്നെയാണ് ഒന്നിച്ചു വായിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞത്.

ചിരിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം എന്നെ വിട്ടില്ല.  ''നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യംപോലെ - നിങ്ങളുടെ അമ്മ പലപ്പോഴും വായിച്ചപോലെ - ചുക്കുമു ളകുതി പ്പലി എന്ന മട്ടിലായിപ്പോയി.    അപ്പോൾഞാൻ വടികൊടുത്ത്‌ അടി വാങ്ങി എന്നർത്ഥം.  അതെന്താണെന്നോ?

ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു - അമ്മ പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ  മലയാളം അധ്യാപകൻകൂടി ആയിരുന്ന അച്ഛൻ അത് തിരുത്തിക്കൊടുക്കാൻ നോക്കും.  ഈ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഒര്മ്മിക്കപ്പെട്ടത്‌.  ഒന്നാമത് ഞാൻ ഓണ്‍ലൈൻ വേർഷൻ ആണ് വായിക്കുന്നത്.  അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.   രണ്ട്, ക്ഷീണിച്ചു ഉറക്കം വരാൻ നേരത്ത് ഏകാഗ്രതയും കുറഞ്ഞു.  ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധിജീവികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും -  Bad workman quarrels with the tools, വല്ലഭനു പുല്ലും ആയുധം എന്നൊക്കെ.

സാരമില്ല, തെറ്റ് തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകണം.  അങ്ങനെ ഈ മഹിളാമണിയുടെ മുമ്പിൽ തോല്ക്കരുതല്ലോ.

രാമ രാമ.......

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ട്!!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. തെറ്റുവരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകണം!
    ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.