2014, ജൂലൈ 1, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 18
Blog Post No: 240 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 18


മനുഷ്യൻ

മനുജൻ എന്നാൽ
മന്ദഹസിക്കുന്നവൻ
നുണ പറയാത്തവൻ 
ജാടയില്ലാത്തവൻ 
നല്ലവൻ  എന്നൊക്കെയാണോ?
ഇതൊന്നുമല്ലാത്തവൻ എന്നാണോ?
അതോ ഈ രണ്ടു വിധത്തിലും ഉള്ളവർ?
അതെ, അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്.


മയൂരനൃത്തം

അവൻ പീലി വിടർത്തിയാടി
അവൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല
അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ
അയാളുടെ ഛായാഗ്രാഹിയിൽ
അവന്റെ മയൂരനൃത്തം 
അങ്ങനെതന്നെ പകർത്തുന്നു!
അവനു തോന്നി -
അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ.


ആഹാരം....


ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം....
ആവശ്യങ്ങളങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു;
ആഹാരം, അമ്മയുള്ളേടത്തോളം കാലം
ആവോളം സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുതന്നു!
അതിൻസ്വാദെന്നുമെന്നുമെന്നുമോർക്കുന്നു ഈയുള്ളവൻ.
ആഹാരമെന്നും തരുന്നൂ എൻ സഹധർമ്മിണി 
അതുമമ്മയുടേതിൻപോൽ സ്വാദിഷ്ടമായ്ത്തന്നെ! 
അതിൽതൊട്ടു ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു -
അതിഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ തന്നെയെന്ന്.

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. റോട്ടി, കപ്പടാ, ഔര്‍ മകാന്‍!
  മനുഷ്യന് ഇവ മൂന്നും ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കില്‍ സന്തോഷത്താല്‍ മയൂരത്തെപ്പോലെ പീലിനീര്‍ത്തി ആടേണ്ടതാണ്.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ലക്ഷം കൂടുന്നീടത്ത്
  ലക്ഷണമുള്ളോരെത്ര കാണും!
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ആഹാരമെന്നും തരുന്നൂ എൻ സഹധർമ്മിണി
  അതുമമ്മയുടേതിൻപോൽ സ്വാദിഷ്ടമായ്ത്തന്നെ!
  അതിൽതൊട്ടു ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു -
  അതിഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ തന്നെയെന്ന്.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. മനുജർ പലവിധമുലകിൽ സുലഭം..


  വിടർത്തൽ ഈസ്‌ എ ഫ്ലോപ്പ്‌.!!... വിൽ ദ പകർത്തൽ ബി ക്ലിക്ക്ഡ്‌ ?!!


  ഭാഗ്യജാതകം


  മനോഹരമായ കവിതകൾ  ശുഭാശംസകൾ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.