2014, ജൂൺ 25, ബുധനാഴ്‌ച

പൂക്കൾ


Blog Post No; 237 -


പൂക്കൾ

(കവിത)


പനിനീർപ്പൂവ് ചോദിച്ചു,
എന്നെയൊന്നു ചൂടാമോ;
തെച്ചിപ്പൂ ചോദിച്ചു,
എന്നെ പൂജക്കെടുക്കാമോ;
മുല്ലപ്പൂ ചോദിച്ചു,
എന്നെക്കൊണ്ട് മാല കെട്ടാമോ.
അങ്ങനെ ഓരോ പൂവും ചോദിച്ചു,
അവ ആഗ്രഹിക്കുംപോലെ!
പൂക്കൾ പ്രകൃതിയുടെ
വരദാനം, സൌന്ദര്യം!
അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം.
ചെടികളിൽ പൂക്കൾ വീണ്ടും വരും;
ആഗ്രഹം നടക്കാതെ
വാടിക്കരിയാൻ,
മണ്ണിനോട് ചേരാൻ
ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ.
സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും
സ്നേഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴും,
ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴും
നന്മയുടെ വെളിച്ചം
എമ്പാടും പരക്കുന്നു!  

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പൂങ്കാവനികകൾ തിങ്ങും നാട്‌
  പുഞ്ചിരി തൂകുന്നിതെങ്ങും
  താളം പിടിക്കും ചെടികൾ
  നല്ല താരാട്ട്‌ പാടും ലതകൾ
  നീളേ കുളിരൊളി തിങ്ങി
  എന്റെ കേരളമെന്തൊരു ഭംഗി..!!


  പ്രകൃതിയുടെ വർണ്ണഭംഗി വരികളിൽ ചാലിച്ചെഴുതിയ നല്ല കവിത.


  ശുഭാശംസകൾ......

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ-
  യപരനു സുഖത്തിനായ്‌ വരേണം.
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.