2014, ജൂൺ 11, ബുധനാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 10Blog Post No: 228-

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 10


ചാറ്റിലങ്ങനെ മുഴുകുമ്പോൾ
ചാറ്റൽമഴ പെയ്യുംപോൽ
ചാറ്റുന്നോർ ചിത്തത്തിൽ
ചാറ്റുമഴ പെയ്തു തകർക്കുന്നു!

+++


അപ്പച്ചനച്ചപ്പം
അമ്മച്ചിക്കരിയട
അനിയനവലോസുണ്ട
അമ്മായിക്കപ്പക്കൂട!

+++

ഹൈക്കു

നിഴലിനെ പുണരാൻ മോഹം
നിഴലിനെ മാത്രം മതി
നിഴലിന്റെ ആൾ അറിയാതെ

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:


 1. അമ്മായിയുടെ അപ്പകൂടയില്‍നിന്ന് ആളറിയാതെ മഴനനഞ്ഞുവന്ന് ഇല്ലാത്ത അപ്പം മോഷ്ടിച്ചെടുത്താല്‍ പനിപിടിച്ച് കിടക്കേണ്ടിവരും...
  രസകരമായി ഡോക്ടര്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കുഞ്ഞുകവിതകള്‍ കൊള്ളാം! ചാറ്റ് മഴപോലെ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. നിഴലിനെ പുണരാൻ മോഹം
  നിഴലിനെ മാത്രം മതി
  നിഴലിന്റെ ആൾ അറിയാതെ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.