2014, മേയ് 28, ബുധനാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 4


Blog post No: 219 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 4


പ്രണയം

പ്രണയമലർ വിരിയുമ്പോൾ
നറുമണം പടരുന്നു;
പ്രണയമലർ കൊഴിയുമ്പോൾ
മാനസം പിടയുന്നു   
--


ഒരേ മനുഷ്യൻ, ഒരേ വായ

''അതിലെന്തുണ്ട് വായിക്കാൻ?
രണ്ടു വരികളെഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു.''
''ആർക്കു നേരമിതൊക്കെ വായിക്കാൻ?
എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുന്നു.''   
--


എല്ലാം വേണമെന്നിരിക്കിലും....

നവരസങ്ങളിലേതു വേണമീ ജീവിതത്തിൽ 
നവരസങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടിവരുമീ ജീവിതത്തിൽ!

മസാലകളിലേതു വേണമീ ഉപദംശത്തിൽ
മസാലകളെല്ലാം വേണ്ടിവരുമീ ഉപദംശത്തിൽ!

എല്ലാം നിറഞ്ഞൊരീ ഭൂമുഖത്തിൽ
എല്ലാമാവശ്യമായെന്നിരിക്കും!

ആവശ്യമുള്ളതാണെല്ലാമെന്നിരിക്കിലും
ആവശ്യമില്ലാത്തതുപയോഗിക്കാതിരിക്കൂ!
 

10 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ചെറിയ വലിയ കവിതകൾ. നന്നായി എഴുതി.

  ശുഭാശംസകൾ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം തന്നെ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ആവശ്യമുള്ളതാണെല്ലാമെന്നിരിക്കിലും
  ആവശ്യമില്ലാത്തതുപയോഗിക്കാതിരിക്കൂ!

  നന്നായി ഡോക്ടര്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. സ്മാള്‍ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.