2014, മാർച്ച് 20, വ്യാഴാഴ്‌ച

സുരക്ഷിതത്വം

Blog post No: 185 -


സുരക്ഷിതത്വം

(കവിത)


വീട്ടിലെ വാതിലുകളടക്കുന്നുപൂട്ടുന്നു

അലമാരകളടക്കുന്നു, പൂട്ടുന്നു;

പെട്ടികളടക്കുന്നു, പൂട്ടുന്നു;

സുരക്ഷിതത്വം വേണമല്ലോ.

ആഹാരം, പാനീയമൊക്കെയടച്ചു വെക്കുന്നു -

ആരോഗ്യപരിരിക്ഷ വേണമല്ലോ.

എന്നാലേ, എന്റെ പൊന്നുചങ്ങാതീ,

പലപ്പോഴും വായടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ 

അടക്കാൻ സാധിച്ചാലോ,

''മൌനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം'' -

അതുതന്നെ വലിയ സുരക്ഷിതത്വം!

15 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അതിശയം! മുന്‍പോസ്റ്റിന് അഭിപ്രായമെഴുതി ഇങ്ങുതിരിഞ്ഞപ്പോള്‍
  ദാ കെടക്കുന്നു.മൌനം വിദ്വാനുഭൂഷണം.
  പക്ഷേ,ഡോക്ടറെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായ തുറക്കേണ്ടിവരും............
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മൗനം മന്ദന് ഭൂഷണം എന്നാണ് പണ്ട് അഴിക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്........

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മൌനം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തടിക്കും ഭൂഷനമാണ് !

  ആശംസകളോടെ
  @srus..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. 'മൌനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം'' -

  അതുതന്നെ വലിയ സുരക്ഷിതത്വം!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. വെറും മൌനം മാത്രം!!!!

  (വിദ്വാനായി കണക്ക് കൂട്ടട്ടെ!!)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. മൗനം തളിർക്കും മനസ്സിനുള്ളിൽ
  മൊട്ടായ് നിൽപ്പതു ക്ഷമയാണെങ്കിൽ,
  മൊട്ടു വിടർന്നൊരു പൂവായ്ത്തീരും
  അതുതാനല്ലോ മനോസുഖം!!


  വളരെ മനോഹരമായ കവിത

  ശുഭാശംസകൾ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.