2015, ഏപ്രിൽ 18, ശനിയാഴ്‌ച

വാക്കുകൾ


Blog Post No: 370 -

വാക്കുകൾ


വാക്കുകൾ മാനുഷനാശ്വാസമേകുമ്പോൾ
വാക്കുകൾതന്നെയസഹ്യവുമാകുന്നു!

ആശ്വാസവചനത്തിൽ ദൈവംശമുള്ളപ്പോൾ
അസഹ്യവചനങ്ങൾ പൈശാചികമാകുന്നു!

സഹൃദയർതൻ വാക്കുകൾ മുറിവുണക്കുമ്പോൾ
സഹൃദയരല്ലാത്തവർ  മുറിപ്പെടുത്തുന്നതും സത്യം!

വാക്കുകളാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്  ചിലർ,
വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഹനിക്കുന്നുമുണ്ട്  ചിലർ!
 
വാക്കുകൾ മാനുഷനന്മക്കായ് തീരട്ടെ,
വാക്കുകൾ ലോകനന്മക്കായ് ഭവിക്കട്ടെ.

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. കൈ വിട്ട കല്ലും
  വായ് വിട്ട വാക്കും!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് വാചാലമായ വരികള്‍ ..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വേഷപ്പകിട്ടിനേക്കാള്‍ നല്ല വാക്കിന് മഹാത്മ്യം കൂടും!
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. വാക്കുകളാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്  ചിലർ,
  വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഹനിക്കുന്നുമുണ്ട്  ചിലർ!

  ഇഷ്ടയീട്ടോ..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.