2015, ഏപ്രിൽ 5, ഞായറാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 93
Blog Post No: 362 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 93


 

പുഴയും  പൂമരവും

 

തെളിനീർ ഉൾക്കൊണ്ടു 

പുഴ   മന്ദം മന്ദമൊഴുകുന്നു;

പുഴയോരത്തെ പൂമരം

കാറ്റിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച്

ചില്ല താഴ്ത്തി പുഴയെ

ഇക്കിളിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു!

അതും പോരാഞ്ഞു അവളിൽ

ഇടയ്ക്കിടെ പുഷ്പവൃഷ്ടിയും!
 
 

വീക്ഷണം


വീക്ഷണമൊന്നാകുമ്പോൾ,

വീക്ഷണങ്ങൾ സമാനമാകുമ്പോൾ,

വീക്ഷിക്കുന്നവരൊരേ തൂവൽപ്പക്ഷികളെപ്പോലെ!

വീക്ഷണങ്ങൾ വിഭിന്നമാകുമ്പോൾ

വീക്ഷിക്കുന്നവരോരോരോ  തൂവൽപ്പക്ഷികളെപ്പോലെയും.

വീക്ഷണം വിഭിന്നമാകുന്നത് സഹജ,മെന്നാൽ

വിമര്ശിക്കാനായി വീക്ഷിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢികളും.

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. പുഴയെ വീക്ഷിക്കുവാന്‍ സന്തോഷമാണ്

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. തെളിനീരൊഴുക്കു വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍
    ഉള്ളിലെന്തൊരാനന്ദം!
    ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.