2015, ഏപ്രിൽ 12, ഞായറാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 94
Blog Post No: 366 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 94സഹജം

 
അരുതാത്തത് ചെയ്യാൻ

ആരുമറിയാതെ ചെയ്യാൻ

അവനിയിൽ മനുജര്ക്ക്

ആഗ്രഹങ്ങൾ സഹജം.    

 

സഹനം

 

സഹിക്കില്ല സാധാരണക്കാർ,

സഹിക്കുന്നു സഹൃദയരേറെ;

സഹനശക്തി കുറയുന്നോര്ക്ക്    

സമനില തെറ്റിയെന്നും വരാം.

 

സഹനശക്തി ജന്മസിദ്ധം ചിലര്ക്ക്

സ്വായത്തമാക്കുന്നുണ്ടതു ചിലര്;

സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആ ചിലര്

സഹൃദയരായ് കണക്കാക്കപ്പെടും. 

 

 
വാചനം വചനം


വാചനം വചനത്തിലെത്തിക്കുമ്പോൾ

വായിച്ചവരോ വാചനാമൃതം

വയറു നിറയെ ഭക്ഷിച്ചെന്നു തോന്നാൻ

വചനനായകൻ കുത്തികുറിക്കും
 
വാചനം ദൂഷണപരമായിക്കൂടതന്നെ.    
 

15 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വചനത്താൽ ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്‌ സഹനശക്തി സഹജമായി കിട്ടട്ടേ!!!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അറിയാതെ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹം സഹജം!!!! കറക്റ്റ്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ വാസനകള്‍ മനുഷ്യരില്‍ സഹജം.
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. കാവ്യചിന്തയുടെ മൂന്നു ചിന്തുകളും അനുവാചകരേയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. സഹജവാസനകള്‍...
  നല്ല ചിന്തകള്‍ ഡോക്ടർ ജീ....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.