2015, ഏപ്രിൽ 29, ബുധനാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 95Blog Post No: 375 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 95

 

അനുഗ്രഹം

 

മയൂരം നടനമാടുന്നു, പൂങ്കോഴി കൂവുന്നു

പാവം പൂന്കൊഴിക്കു അതിനേ ആകൂ

കുയിൽ പാടുന്നു, കാക്ക കരയുന്നു

കേള്ക്കാൻ ഇമ്പമില്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ

പാവം കാക്കയ്ക്ക് അതിനേ ആകൂ

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പറവകൾ

അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പറവകളും

കലകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട

മനുഷ്യജീവികളെപ്പോലെ

വിമര്ശിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന

മനുഷ്യജന്തുക്കളെപ്പോലെയും

 

 

 

കൂട്ട്

 

രജനിക്ക് കൂട്ട് ചന്ദ്രനെങ്കിലോ,

ഉഷയ്ക്ക് രവിയും ചന്ദ്രനും,

സന്ധ്യക്കുമതുപോലെ തന്നെ!

ദിനരാത്രങ്ങൾക്കങ്ങനെ കാണാ-

മീ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ

എന്നുമേ കൂട്ടിനായ് വരുന്നത്!

 

 

 

മനുഷ്യർ!

 

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ  ദേവതമാരാണത്രെ  

നരകത്തിലോ അസുരഗണങ്ങളും.

ഭൂമിയിൽ മാനുഷരായ്പ്പിറന്നവർ

സ്വർഗ്ഗം പൂകണമെന്നാശിച്ചാലും

ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തികളൊക്കവേ

നരകയാതനക്കായി വഴി മാറ്റുന്നു!

 

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. കാക്ക കരയുന്നത് കാക്കത്വം നിലനിർത്താനാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ പാട്ട് മധുരതരവും, തനിക്കു ലഭിച്ച വരദാനങ്ങളിൽ പരിപൂർണതൃപ്തിയുമാണ്. മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും അങ്ങിനെ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽത്തന്നെ സ്വർഗം പണിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അസൂയപൂണ്ട് ഒന്നിലും തൃപ്തനാവാതെ മനുഷ്യൻ താൻതന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നരഗത്തീയിൽ വെന്തുരുകുന്നു - ആദ്യത്തെ കവിതയെ മറ്റൊരു കോണിലൂടെ കണ്ട്നോക്കിയതാണ് . ഒരുപക്ഷേ അവസാനത്തെ കവിതയുടെ കാരണവും ഇതായിരിക്കാം....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. എല്ലാരും ദേവതകളാണ്. ഉറൂബ് എഴുതിയതുപോലെ, സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും മാത്രം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മനുഷ്യന്‍ ഭൂമിയിലും നരകം പണിയുന്നു!
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദേവതമാരാണത്രെ

  നരകത്തിലോ അസുരഗണങ്ങളും.

  ഭൂമിയിൽ മാനുഷരായ്പ്പിറന്നവർ

  സ്വർഗ്ഗം പൂകണമെന്നാശിച്ചാലും

  ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തികളൊക്കവേ

  നരകയാതനക്കായി വഴി മാറ്റുന്നു!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.