2015, ജൂലൈ 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒരു നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ


Blog Post no: 409 - 

ഒരു  നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമമനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ  നല്ലതും (ദൈവീകം) ചീത്തയും (പൈശാചികം)

ആയ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ട്.  

അവ അതുപ്രകാരമുള്ള  പ്രവര്ത്തികളിലെക്കും

മനസ്സുകളുടെ ഉടമകളെ നയിക്കുന്നു.  

മറ്റുള്ളവരെയും!   

ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച്

നാം അവരെ നല്ലവർ

ചീത്ത മനുഷ്യർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു

ഒരു  നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ

വളരെ നല്ല ചിന്തകളുടെയും 

പ്രവര്ത്തികളുടെയും ഉടമ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു

എന്നത് നമ്മെ ദു:ഖിപ്പിക്കുന്നു.   

ഡോ. APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിക്കുന്നു.  10 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഡോ. APJ. അബ്ദ്ദുൾ കലാമിന്‌ ഞാനും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു..........

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. നല്ല മനുഷ്യർ നടന്നു മറയുന്നു..

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.