2015, മേയ് 9, ശനിയാഴ്‌ച

തിരക്ക്, എന്നും തിരക്ക്!


Blog Post No: 380 -

തിരക്ക്, എന്നും തിരക്ക്! 
കഥ

അവൾ:  തിരക്കാണോ?

അവൻ:  അതെ, തിരക്കാ.

അവൾ:  എന്നാലും ഇടയ്ക്കു തിരക്കണ്ടേ?

അവൻ:  തിരക്കിനിടയിൽ തിരക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല.

അവൾ:  തിരക്കില്ലാത്തപ്പോൾ തിരക്കിക്കൂടെ?

അവൻ: തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കാൻ നേരം കിട്ടേണ്ടെ?

അവൾ:  ഈ തിരക്ക് എന്ന് തീരും?

അവൻ:  തിരക്കൊന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല.

അവൾ:  അപ്പോൾ തിരക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ?

അവൻ:  അതെ, തിരക്കി തിരക്കി ഒരു പരുവമായതല്ലേ?

അവൾ: ഇങ്ങനെ എന്നും തിരക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം?

അവൻ: വയറ്റുപ്പിഴപ്പെങ്കിലും നടക്കുമല്ലോ.

അവൾ: തിരക്ക് വയറിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, തിരക്കുന്നത് മനസ്സിന് വേണ്ടിയല്ലേ?

അവൻ:  അതെ, ഇനി മനസ്സില്ല തിരക്കാൻ.

അവൾ:  ഇനി വാ തിരക്കാൻ, കാണിച്ചു തരാം.

അവൻ:  ഞാൻ ഇനി തിരക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചു.  ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും തിരക്കിലായാൽ മതിയല്ലോ എന്നും.

അവൾ:  ഇപ്പോൾ, ഒരു തിരക്കുമില്ല, തിരക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി.

അവൻ:  മനസ്സിലായല്ലോ, അല്ലെ?  എനിക്കിനിമുതൽ എന്നും.  തിരക്കാ.  അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാ തിരക്കിനിടയിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്.

അവൾ:  അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആരെയെങ്കിലും തിരക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ?

അവൻ: വളരെ വളരെ സന്തോഷം.  അതുവരെയെങ്കിലും  ഞാൻ തിരക്കിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും  തിരക്കെണ്ടതില്ല.

അവൾ:  ബൈ

അവൻ:  ഒരിക്കൽ കൂടി  -  എന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരക്കാൻ വരരുത്.  ബൈ ബൈ.
(മനോഗതം) ഇനി ആരാണാവോ അടുത്ത ഹതഭാഗ്യവാൻ.

13 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ആ ഹതഭാഗ്യവാൻ കുഴിയിലേക്ക് കാലുനീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞാനായെങ്കിൽ - തിരക്കില്ലാത്തവരെ തിരക്കി ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ പഹവാനേ......

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഒരു തിരക്കുമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഡോക്ടറെ തിരക്കാൻ മറന്നിരുന്നു.
  ദാ ഇപ്പോൾ തിരക്കി വന്നിരിക്കുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വയറല്ലോ മുഖ്യം!
  മനസ്സൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യം.
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ തിരക്കണ്ടേ?
  :-P

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.