2015, മേയ് 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 97


Blog Post No: 381 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 97


Haiku:

ആലിലകൾ കിലുകിലെ ചിരിക്കുന്നു
ആളുകളുടെ നേരമ്പോക്ക് കേട്ട്
ആൽത്തറയിലെ തമാശക്കൂട്ടം


നിയതി 

നിയമങ്ങളെല്ലാമുണ്ടിവിടെ
നിയമ ലംഘനങ്ങളുമേറെ
നിയതിയെന്നതെന്താണോ
നിശ്ചയമായുമതു നടക്കും


മറക്കില്ല

മറക്കില്ല നിൻ മുഖം ഞാനെന്നും,
മറക്കില്ല നിൻ മുഖഭാവങ്ങളും;
മറക്കില്ല നിൻ മനസ്സ് ഞാനെന്നും,
മറക്കില്ല നിൻ നിഷ്കളങ്കത്വവും;
മറക്കില്ല നിൻ സംസാരരീതിയും,
മറക്കില്ല നിൻ പെരുമാറ്റരീതിയും;
മറക്കില്ല നിൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും,
മറക്കില്ല നിൻ സമീപനരീതിയും;
മറക്കില്ല നിൻ സുഹൃത് സ്നേഹം,
മറക്കില്ല നിൻ സോദരതുല്യസ്നേഹവും.

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നിയമങ്ങളെല്ലാമുണ്ടിവിടെ
  നിയമ ലംഘനങ്ങളുമേറെ
  നിയതിയെന്നതെന്താണോ
  നിശ്ചയമായുമതു നടക്കും

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. "മുട്ടാതെല്ലാം നിയതി മുറപോല്‍"
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.