2015, മേയ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 99Blog Post No: 384 -

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 99


മനുഷ്യർ!

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ  ദേവതമാരാണത്രെ
നരകത്തിലോ അസുരഗണങ്ങളും.
ഭൂമിയിൽ മാനുഷരായ്പ്പിറന്നവർ
സ്വർഗ്ഗം പൂകണമെന്നാശിക്കുന്നോർ
മാനുഷിക ചാപല്യങ്ങൾ നിറയും
ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തികളൊക്കവേ
നരകയാതനക്കായി വഴി മാറ്റുന്നു!
എന്നിരിക്കിൽകൂടിയപൂർവം ചില-
രവരുടെ സത്പ്രവത്തികൾകൊണ്ടു
സ്വർഗ്ഗവാതിൽക്കലെത്തിപ്പെടുമ്പോൾ,  
പലരുമീ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ സ്വർഗ്ഗവും
നരകവുമനുഭവിക്കുന്നതും കാണാം!


മിത്രങ്ങൾ 

കവിതയും ഗാനവും കണ്ടുമുട്ടി, 
അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി; 
എങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ  
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ!
അവർ സംഗീതത്തെ ചെന്ന് കണ്ടു, 
സംഗീതം അവരുടെ 
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ 
പരിഹരിച്ചു, മൂവരും 
നല്ല മിത്രങ്ങളായി!   

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഭൂമിയില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവും,നരകവും പണിയുന്നവര്‍....
  നല്ല വരികള്‍
  ആശംസകള്‍.ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദേവതമാരാണത്രെ
  നരകത്തിലോ അസുരഗണങ്ങളും.

  ഭൂമിയില്‍ ഇരുവരും ഉണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഭൂമിയല്ലേ മികച്ചത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. സ്വർഗവും നരകവും കൂടി മനുഷ്യനെ സ്വാർത്ഥമോഹികളാക്കുന്നു . കവിതയെ ഗാനമാക്കുന്നത് സംഗീതമാണ്....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. സ്വർഗ്ഗവാതിൽക്കലെത്തിപ്പെടുമ്പോൾ,
  പലരുമീ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ സ്വർഗ്ഗവും
  നരകവുമനുഭവിക്കുന്നതും കാണാം!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.