2014, ഓഗസ്റ്റ് 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 36Blog Post No: 263-

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 36

പൈതൽ
.
പൈതലിൻ മന്ദഹാസം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു
പാൽപോലെ പരിപൂർണ്ണ പരിശുദ്ധിയോടെ
പൈതൽ കുടിക്കുന്നതമ്മിഞ്ഞപ്പാലല്ലയോ
പല്ലുകൾ തനി മുല്ലപ്പൂമൊട്ടുകൾ പോലെയും!
.
.
വിലക്കപ്പെടാത്തതും വിലക്കപ്പെട്ടതും
.
വിലക്കപ്പെടാത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കാണില്ലതന്നെ
വിലക്കപ്പെട്ടവയനുഭവിക്കാനാശ കൂടും
വിലങ്ങുവെച്ചുകൊണ്ടുപോവാനൊരു ഇഷ്ടമില്ല
വിലക്കുകളെന്നിരിക്കിലും  ഭേദിക്കുവാനാശ!
.
.
സഹനം
.
എല്ലാം സഹിക്കുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾ ചിലരിവിടെ
കഥകളിലെ, ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ പാത്രങ്ങളെപ്പോൽ!
പലപ്പോഴും തോന്നും ദൈവമുണ്ടെങ്കിലിങ്ങനെ
വെറുതെയെന്തിനു മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നു
.
.
സജ്ജനം, ദുർജ്ജനം
.
ചിരിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ ഉള്ളിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട്‌
കരയിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്
മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയൊന്നുമല്ലവർക്ക്
സജ്ജനവും, ദുര്ജ്ജനവുമാണിവർ യഥാക്രമം

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. സജ്ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ഭൂമി വേണം

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. വല്ല്യ ആശയത്തെ കടുകുമാണിയോളമാക്കുന്ന ഈ മാന്ത്രിക വിദ്യക്ക് ആശംസകള്‍, മാലംകോട് ചേട്ടാ....!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.