2015, ജൂൺ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 103


Blog Post No: 393 -
കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 103


പ്രതികാരം

(ചിന്തകൾ)

പറഞ്ഞതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം.
ചെയ്തതിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം.
മറ്റുള്ളവർക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയുമ്പോൾ
ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതു ചെയ്യുമ്പോൾ
ഓര്ക്കുക - നാം സ്വയം മറ്റുള്ളവരുടെ
പ്രതികാരാഗ്നിക്ക് തീ കൊളുത്തുകയാണെന്ന്.
വിവരമുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും
ഈ പറഞ്ഞതില്നിന്നു വ്യത്യസ്തരല്ല.
മന:ശ്ശുദ്ധി ഉള്ളവർ, വിശാലഹൃദയർ  
പ്രതികാരത്തിനു മുതിരുകയില്ല.
ഈ സത്സ്വഭാവം മനുഷ്യരിലപൂർവം.
നെട്ടോട്ടം!

പാറിപ്പറക്കുന്നു വിണ്ണിലെ പറവകൾ,
നീന്തിക്കളിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ,
നെട്ടോട്ടമോടുന്നു ഭൂമിയിൽ മാനുഷർ -

വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായാവതും സർവതും 

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ വ്യഗ്രതയുള്ളവര്‍ക്കല്ലോ പ്രതികാരദാഹവും.....
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നമുക്ക് പ്രതികാരമനോഭാവമേ ഇല്ല.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Athaanu njaan paranjath - മന:ശ്ശുദ്ധി ഉള്ളവർ, വിശാലഹൃദയർ
  പ്രതികാരത്തിനു മുതിരുകയില്ല. Ajithbhai polullavar :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. എന്നിട്......എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണം!!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. പാറിപ്പറക്കുന്നു വിണ്ണിലെ പറവകൾ,
  നീന്തിക്കളിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ,
  നെട്ടോട്ടമോടുന്നു ഭൂമിയിൽ മാനുഷർ -

  വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായാവതും സർവതും

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.