2014, നവംബർ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 70Blog Post No: 311

കുഞ്ഞുകവിതകൾ - 70

 


പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുംപ്രകൃതി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുമ്പോൾ
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ പ്രാകൃതമാക്കുന്നു;
പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത
മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം പ്രാകൃതമാകുന്നു! നൊമ്പരം

നൊമ്പരമെന്ന വാക്കുതന്നെ വെറുതേ
നൊമ്പരമുണ്ടാക്കുന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ;
നൊമ്പരമുണ്ടായാലതു വിധി,യെന്നാൽ
നൊമ്പരമുണ്ടാക്കിയാലോ, അത് ചതി.വിശ്വാസം

വിശ്വാസം നേടുന്നതൊരാശ്വാസം
വില്ലത്തരം തോന്നിയാലത്‌
വിശ്വാസം തെറ്റിക്കുമെന്നു സത്യം
വില്ലത്തരം  വേണ്ട, വിശ്വാസം മതി.  

13 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ച പ്രാകൃതമനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ
  പ്രകൃതിയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന പരിഷ്കൃതമനുഷ്യന്റെ വില്ലത്തരങ്ങൾ..

  നല്ല മൂന്നു കവിതകൾ ഡോക്ടർ.


  ശുഭാശംസകൾ......

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അജ്ഞാതന്‍2014, നവംബർ 26 1:43 AM

  വില്ലത്തരം വേണ്ട, വിശ്വാസം മതി!!
  നൊമ്പരമുണ്ടാക്കുന്ന നൊമ്പരം അസ്സലായി....


  മനുഷ്യന്റെ
  പ്രകൃതം പ്രാകൃതമാകുന്നു!   എന്നായിരുന്നെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മറുപടികൾ
  1. അജ്ഞാതന്‍2014, നവംബർ 26 6:09 AM

   വളരെ സന്തോഷം... ഞാനെഴുതുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തിരുത്തുകളൊക്കെയുണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ.....

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 4. നന്നായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടര്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.