2015, ജനുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

പഴമയുടെ സുഗന്ധം


Blog Post No: 329 -


പഴമയുടെ സുഗന്ധം  

നാം കലാഹൃദയരാണ്കലയും സാഹിത്യവും, കവിതയുമെല്ലാം നാം ആസ്വദിക്കുന്നുജീവിതഗന്ധിയായ കഥകൾ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ സമ്മാനിച്ചവ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്ജീവിതഗന്ധിയായ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ച അവസ്ഥയിലും ഇവയൊക്കെ പറഞ്ഞവ ഉൾപ്പെട്ട പഴയവയോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ടോഎനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലനന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചവ, കണ്ട സിനിമകൾ എല്ലാം നിറം മങ്ങാതെ ഇന്നും എന്നിലുണ്ട്ഏതെങ്കിലും ഒരുഭാഗം ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്അത് തീർച്ചയായും, സ്വാഭാവികമായും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തുടിപ്പുകൾ അതിൽ കുറവായതുകൊണ്ടോ, ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ആണ്

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനുമുപരി, ഇന്ന് കാണുന്ന ടി.വി. സീരിയലുകൾ - തുലോം നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാണ്കഴിവുള്ള കലാകാരെ അണിനിരത്തി, കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത കഥകൾ അതിനേക്കാൾ മോശമായി അവതരിപ്പിച്ചു കാണുന്നു, ഭാഷാഹാനി വരുത്തും വിധംതന്നെതികച്ചും പരിതാപകരം! 

ഇല്ല, ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇങ്ങനെ പഴയതലമുറയിലേതുപോലെ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമല്ല

പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു - എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുഇത് അൽപ്പം വിപുലമായിത്തന്നെ പറയേണ്ടതാണ്എങ്കിലും, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആശയം മനസ്സിലാകും എന്ന് കരുതുന്നു.

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഭാഷാഹാനിയെക്കാള്‍ സ്വഭാവഹാനി വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കാന്തമായി മാറുന്ന വൈകൃതങ്ങള്‍.....
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ഇന്ന് കാണുന്ന ടി.വി. സീരിയലുകൾ - തുലോം നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാണ്. കഴിവുള്ള കലാകാരെ അണിനിരത്തി, കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത കഥകൾ അതിനേക്കാൾ മോശമായി അവതരിപ്പിച്ചു കാണുന്നു, ഭാഷാഹാനി വരുത്തും വിധംതന്നെ. തികച്ചും പരിതാപകരം!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.