2014, ജനുവരി 21, ചൊവ്വാഴ്ച

ജാഗ്രത!


Blog No: 157 -


ജാ ഗ്ര ത !

(ഒരു കുഞ്ഞുകവിത)


ദാഹം, വിശപ്പ്‌, കാമം,

മോഹം മുതലായവയൊക്കെ

ശമിക്കുന്നതുവരെ ആർത്തിയും

അത്യാർത്തിയുമൊക്കെയുണ്ടാകാം;

വിവേകബുദ്ധിയുണ്ടെന്നു (!?)

അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ

മൃഗതുല്യരായെന്നു വരാം -

ആണ്‍ പെണ്‍ ഭേദമെന്യേ!

മൃഗതൃഷ്ണ മണക്കുന്നുവെങ്കിൽ....

ജാഗ്രത! ജാഗ്രത! ജാഗ്രത!


23 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Thanks, Dr. Saab
  Great thought and alert.
  Have a good day.
  Philip Ariel

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. അതെ..അനുനിമിഷം ഓരോ ചലനത്തിലും വേണം ജാഗ്രത..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ജാഗ്രത അവശ്യം വേണ്ടതുതന്നെ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ചിലരുടെ പലതിലുമുള്ള ആർത്തി കാണുമ്പോൾ, ഇവരെ പണ്ടാരോ ''ആർത്തിമാൻ ഭവഃ'' എന്നനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ട പോലാ. :)
  ഇത്തരം അവിവേകബുദ്ധികൾക്കെതിരേ ഉറക്കത്തിലും ജാഗ്രത അവശ്യം തന്നെ.

  വളരെ നല്ല കവിത.


  ശുഭാശംസകൾ.....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും വേണ്ടത് ജാഗ്രത തന്നെ ഏട്ടാ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. മൃഗതൃഷ്ണ - Ee link nokkuka:
  http://www.news.irinjalakudadiocese.com/special-news/%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%BF-%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%B5%E0%B5%88%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%87

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. :"ഉത്തിഷ്ഠതാ..ജാഗ്രതാ".....!!ജാഗ്രത്താവണം ഉറക്കിലും !

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 8. Oro manushyarilum oro himsa mripangal urangi kidappundathre...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 9. ജാഗ്രത! ജാഗ്രത! ജാഗ്രത!

  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.