2016, മേയ് 25, ബുധനാഴ്‌ച

അഭിപ്രായം


Blog post no: 436 -

അഭിപ്രായം 

(സ്കിറ്റ്)


നവവധു (ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട്):

എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പാചകം?

ഭർത്താവ്:  എന്റെ അഭിപ്രായം വേണം അല്ലെ? തുറന്ന അഭിപ്രായം വേണോ?

ഭാര്യ:  വേണം.

ഭർത്താവ്:  പറയാം.  പക്ഷെ, പിണങ്ങരുത്.

ഭാര്യ:  ഇല്ല.

ഭർത്താവ്: എന്നാൽ പറയാം. പണ്ട് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ മുത്തശ്ശിയോട് പാടിപ്പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായം -

ഉപ്പേരിയും നിന്റെ ചോറുമെടുത്തങ്ങ്

കുപ്പയിൽ കൊട്ടണമെന്നേ തോന്നൂ.''


ഭാര്യ:  (ഭാവം മാറുന്നു. കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തുന്നു.)

ഭർത്താവ്:  അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നേ, ഞാൻ വെറുതേ പറഞ്ഞതല്ലേ. അസ്സലായിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ:  സത്യം?

ഭർത്താവ്:  (ആദ്യം സ്വന്തം തലയിൽ, പിന്നെ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട്)  ഇതാ എന്നാണെ, നിന്നാണെ സത്യം, സത്യം, സത്യം.

ഭാര്യ: (ചിരി പൊട്ടുന്നു)

ഭർത്താവ് (മനോഗതം)  വരട്ടെ, വരട്ടെ. ഇനിയും സമയം കിടക്കുന്നു.   

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നഃ ബൃയാത് സത്യമപ്രിയം

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. എന്തായാലും പുതുമോടിയില്‍ മുത്തച്ഛന്‍ ഈ പാട്ടുപാടാനിടയില്ല അല്ലേ?
    ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.