2016, ഏപ്രിൽ 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

രസവും നീരസവും

Blog post no: 433 -

രസവും നീരസവും
(മിനിക്കഥ)

അവസാനത്തെ പന്തിയാണെങ്കിലും വിഭവങ്ങളൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ലയെന്നു തോന്നുന്നു.

''രസത്തിനു ചോറ് വേണോ?''

''ആയിക്കോട്ടെ.'' അയാൾ ചോറു വാങ്ങി, രസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു.

കുറച്ചുനേരത്തിനു ശേഷം ഒരാൾ അറിയിച്ചു:

''സോറി ട്ടോ, രസം കഴിഞ്ഞിരിക്ക്ണു.''

അയാൾ, നീരസത്തോടെ ഇല മടക്കിവെച്ച് എഴുന്നേറ്റു.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.