2015, നവംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

ഗാനാമൃതം, കൂവൽ....

Blog Post No: 426 -

ഗാനാമൃതം 


ഗായകരുണർന്നു

ഗാനാലാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ,

ഗാനപ്രിയർക്ക് സായൂജ്യം;

ഗാനാമൃതമീ ജീവിതം!കൂവൽ 


കൂവിയുണർത്തുന്നു പുലർകാലവേളയിൽ

സുഖസുഷുപ്തിയിലായിരിക്കുമെന്നെ,

പൂങ്കോഴിതൻ  പുഷ്കലകണ്ഠനാദമല്ല,

വാട്സ്അപ്  സന്ദേശം വരുന്ന നാദമാമത്!

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ലളിതമായ മനോഹരകവിത.....
  നന്മകള്‍ നേരുന്നു....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സായൂജ്യം തന്നെ രണ്ടിലും നേടുന്നത്..അല്ലേ ഡോക്ട്ടർ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. നല്ല വരികള്‍
  ആശംസകള്‍ ഡോക്ടര്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

.