2017, സെപ്റ്റംബർ 9, ശനിയാഴ്‌ച

പാതാളം എയർലൈൻസ്

Blog post no: 465 -പാതാളം എയർലൈൻസ്ശിഷ്യൻ: ഗുരോ, ഒരാൾ എനിക്ക് വാട്ട്സ്ആപ് വഴിക്കു ഒരു സന്ദേശം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. പാതാളം എന്നെഴുതിയ ഒരു വിമാനത്തിൽ മഹാബലി യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നു!

ഗുരു: അതെ, ഇവിടെനിന്നും പാതാളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയും ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിലെന്നപോലെ, ഇന്ത്യയിലെന്നപോലെ അവിടെയും രാജഭരണമല്ലല്ലോ. അവിടത്തെ പ്രജകളെ കണ്ട് സുതലത്തിലേക്കു മടങ്ങും.
ശിഷ്യൻ: സുതലത്തിലേക്കോ?
ഗുരു: അതെ. ഇന്ന് പ്രചരിച്ചുകാണുന്ന കഥ സത്യമല്ല - അതായത് ബലി പാതാളത്തിൽ ആണ്, വാമനൻ ബലിയെ പാതാളത്തിലേക്കു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്നത്. അത് ഒരു വികലമായ ചിന്തയാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വപ്നജീവിയാണ്. കലാസ്വാദകനും ആസ്വാദകയുമൊക്കെയാണ്. ഭാവനാസമ്പന്നരാണ്. പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും, ഐതിഹ്യങ്ങളും, പലപ്പോഴും ചരിത്രവും വരെ ഈ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്തായാലും നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രം നാം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. വാസ്തവത്തിൽ, ബലിയുടെ തലയിൽ പാദസ്പര്ശമേല്പ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ സുതലത്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രനുതുല്യമുള്ള സ്ഥാനം നൽകി അയക്കുകയാണുണ്ടായത്.
ഗുരു തുടർന്നു: ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായം നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണമെങ്കിൽ എത്ര നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അല്പം നീതിയിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരും - ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ. ദേവന്മാരെയും, സ്വർഗ്ഗവും നിലനിർത്താൻ വിഷ്ണുവിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അതിലും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ ധർമ്മമുണ്ട്.
സുതലത്തിൽനിന്നും സ്വർഗ്ഗം എയർലൈൻസ് വഴിയാണ് ബലി ഇവിടെ എത്തിയത്. ആ വിമാനം തിരിച്ചുപോയി. നേരത്തെ ഏർപ്പാട് ആക്കിയപോലെ, പാതാളം എയർലൈൻസ് ബലിയെ പാതാളത്തിൽക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെനിന്നും സുതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വർഗ്ഗം എയർലൈൻസ് വരും.
Chithram: Courtesy: Whatsapp

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.