2017, ജൂൺ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇന്നത്തെ പത്രവായനയിൽനിന്ന് (3)


Blog post no: 463 -

ഇന്നത്തെ പത്രവായനയിൽനിന്ന് (3)


മുഖം - അങ്ങനെയും, ഇങ്ങനെയും! 


''ചികിൽസിച്ചു ഭേദമാക്കാനാവാത്ത അർബുദം ബാധിച്ചതിനാൽ ചൈനയിലെ സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാനജേതാവ് ലിയു സിയാബോയെ തടവിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചു.''

ചൈനയുടെ നല്ല മനസ്സ് അല്ലേ?

***

''സിക്കിം അതിർത്തിയിലേക്ക് ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻറെ കടന്നുകയറ്റം. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്കു കടന്നുകയറിയ സൈനികർ രണ്ടു താൽക്കാലിക ബങ്കറുകൾ തകർത്തു.''

ഇതോ, തല്ലു കൊള്ളിത്തരമല്ലേ?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

.